Over de stichting

De Stichting Kapelkerk heeft ten doel het in stand houden en exploiteren van de Kapelkerk in Alkmaar.

Zij beoogt geen winst.

Bestuur

De Stichting Kapelkerk kent een bestuur dat momenteel vijf leden telt:

• Dick Scheepstra (voorzitter)
• Ellina Meijering (secretaris)
• Fred Ruiten (penningmeester)
• Jaap Boersma (onderhoud)
• Margriet Zondervan (verhuur)