De Stichting Kapelkerk heeft ten doel het in stand houden en exploiteren van de Kapelkerk in Alkmaar.

Zij beoogt geen winst.

Bestuur
De Stichting Kapelkerk kent een bestuur dat momenteel vijf leden telt:
 • Hein Schotsman (voorzitter)
• Gea Veltkamp (secretaris)
• Fred Ruiten (penningmeester)
• Martin de Boer (onderhoud)
• Margriet Zondervan (verhuur)

Beloningsbeleid Stichting Kapelkerk
De beleidsbepalers van de stichting (de leden van het bestuur) ontvangen voor hun inzet geen beloning. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

BSN/RSIN nummer
Het BSN/RSIN nummer van Stichting Kapelkerk is: 859569780.

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan van Stichting Kapelkerk te openen.

Jaarrekening 2022
Klik hier om de jaarrekening van Stichting Kapelkerk te openen.