Over de stichting

De Stichting Kapelkerk heeft ten doel het in stand houden en exploiteren van de Kapelkerk in Alkmaar.

Zij beoogt geen winst.

Bestuur

De Stichting Kapelkerk kent een bestuur dat momenteel vijf leden telt:

• Dick Scheepstra (voorzitter)
• Gea Veltkamp (secretaris)
• Fred Ruiten (penningmeester)
• Martin de Boer (onderhoud)
• Margriet Zondervan (verhuur)